Vårdprogram

Relevanta vårdprogram från olika verksamheter inom hälso- och sjukvården i Sverige kommer att länkas till denna sida.

Styrelsen granskar innehåll innan vi publicerar länkar. Styrelsen ansvarar inte för uppdateringar och eventuella fel.

På Barnveckan 2018 presenterades förslaget till nationell PM för medicinsk handläggning av misstänkt spädbarnsmisshandel. PM-et kommer vara under ständig förbättring.

Nationell PM: Medicinsk rutin för handläggning av misstänkt spädbarnsmisshandel (gäller små barn upp till 2 års ålder), tillhörande Checklista för medicinsk utredning och samverkan

Nationell riktlinje för radiologin vid utredning av misstänkt fysisk barnmisshandel

 

Vårdprogram/PM/styrdokument från olika landsting/regioner:

Information på nätet:

Omsorgssvikt

http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Barn-som-far-illa/Fysiska-tecken-pa-forsummelseomsorgssvikt/

Barnmisshandel

http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=3623

Sexuella övergrepp

Checklista Sexuella övergrepp Barn och unga

http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=4886

http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/506/nck-guide-for-omhandertagande-efter-sexuella-overgrepp-2008-rev2016.pdf

Barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser (Münchhausen syndrom by proxy)

http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Barn-som-far-illa/Barnmisshandel-genom-sjukvardsinsatser-Munchhausen-syndrom-by-proxy/