Styrelse

2020/2021

 

Ordföranden Johanna Räntfors (Västra Götaland)

Louise Laurell (Skåne)

Sekreterare Godfried van Agthoven (Västra Götaland)
Kassör Louise Kindgren (Skåne)
Vetenskaplig sekreterare Gabriel Otterman (Uppsala)
Ledamöter Beata Skanse (Skåne)
Åsa Kastbom (Östergötland)
Victoria Dixon (Stockholm)
Elisabeth Gold (Uppsala)
Fredrik Quarles van Ufford (Dalarna)
Stefan Rune (Stockholm)
Peter Wide (Östergötland)
BLU representant Emma Holtz (Östergötland)

Kontakt med styrelsen:

Tidigare styrelser:

2019/2020

 

Ordföranden Johanna Räntfors (Västra Götaland)

Louise Laurell (Skåne)

Sekreterare Godfried van Agthoven (Västra Götaland)
Kassör Louise Kindgren (Skåne)
Vetenskaplig sekreterare Gabriel Otterman (Uppsala)
Ledamöter Beata Skanse (Skåne)
Åsa Kastbom (Östergötland)
Victoria Dixon (Stockholm)
Elisabeth Gold (Uppsala)
Fredrik Quarles van Ufford (Dalarna)
Stefan Rune (Stockholm)
Peter Wide (Östergötland)
BLU representant Emma Holtz (Östergötland)

2018/2019

Ordföranden Johanna Räntfors

Peter Wide

Sekreterare Godfried van Agthoven
Kassör Louise Laurell
Vetenskaplig sekreterare Steven Lucas
Ledamöter Beata Skanse

Åsa Kastbom

Victoria Dixon

Elisabeth Gold

Gabriel Otterman

Fredrik Quarles van Ufford

BLU representant Ulrika Caverius Ladegaard

2017/2018

Ordföranden Johanna Räntfors

Peter Wide

Sekreterare Godfried van Agthoven
Kassör Louise Laurell
Vetenskaplig sekreterare Steven Lucas
Ledamöter Beata Skanse

Åsa Kastbom

Victoria Dixon

Elisabeth Gold

Gabriel Otterman

BLU representant Ulrika Caverius Ladegaard

2016/2017

Ordföranden Gabriel Otterman (Uppsala)

Peter Wide (Östergötland)

Sekreterare Godfried van Agthoven (Västra Götaland)
Kassör Louise Laurell (Skåne)
Vetenskaplig sekreterare Steven Lucas (Uppsala)
Ledamöter Per Borgström (Stockholm)

Johanna Räntfors (Västra Götaland)

Sara Steinwall Larsen (Jönköping)

Beata Skanse (Skåne)

Åsa Kastbom (Östergötland)

BLU representant Erik Rejnevik (Västerbotten)

2015 / 2016

 Ordföranden Gabriel Otterman (Uppsala)
Marie Köhler (Region Skåne)
 Sekreterare Peter Wide (Östergötland)
 Kassör Louise Laurell (Region Skåne)
 Vetenskaplig sekreterare: Steven Lucas (Uppsala)
 Ledamöter Per Borgström (Stockholm)
Sara Steinwall Larsen (Jönköping)
Godfried van Agthoven (Västra Götaland)
Beata Skanse (Region Skåne)
Johanna Räntfors (Västra Götaland)
 Representant för BLU: Erik Rejnevik (Västerbottens län)

 


access_time 2021-02-01 09:58:31