Barnafrid Basprogram om våld mot barn

Kostnadfri webutbildning Basprogram om våld mot barn

Den här digitala utbildningen vänder sig till dig som möter barn och unga i ditt yrke eller på andra sätt. Här får du grundläggande kunskaper om hur våld kan drabba barn och unga och hur du ska agera när du upptäcker våld.

Basprogrammet våld mot barn och unga ger dig kunskap om våld som barn och unga kan utsättas för, men också själva utsätta andra för. Du får veta vilka olika former av våld som förekommer och hur vanliga de är, men framför allt får du lära dig att upptäcka, bemöta, informera och agera när du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa.

Utbildningen riktar sig till dig som i ditt arbete eller på annat sätt möter barn och ungdomar. Det är också en bra grund för dig som är politiker eller arbetar inom myndigheter som ska fatta beslut som rör unga. Utbildningen kan också användas på olika sätt inom universitets- och yrkesutbildning.

Basprogrammet är en baskurs som ger grundläggande kunskap. För dig eller er verksamhet som redan har erfarenhet och kompetens om barn, unga och våld finns ett omfattande fördjupningsmaterial med bland annat relevanta vetenskapliga artiklar inom varje kunskapsområde.


access_time 2023-03-09 19:05:47

announcement Nyheter

event Kalender