Journal via nätet

Journal via nätet finns i princip i hela landet förutom några regioner som inte har implementerat helt tillgången.

Journal via nätet (Journalen) är en nationell tjänst som erbjuds till befolkningen och som förvaltas av IneraAB/Sveriges Kommun och Landsting. Tjänsten möjliggör att patienter kan läsa en stor del av anteckningar som har skrivits inom vården såsom besöksanteckingar, labsvar, utskrivna mediciner med mera. Inte allt finns i alla regioner tillgängligt beroende på underliggande journalsystem och eller andra registreringssystem.

I det stora hela upplevs journal via nätet som en fördelaktig tjänst och används i stor utsträckning.

Delföreningen barn som far illa bland andra har däremot också registrerat, bevittnat och befarat negativa följder av tjänsten journal via nätet. Det kan röra sig om att uppgifter som kan vara till men för barnet och/eller en av vårdnadshavare samt att eventuella uppgifter om vistelseort kan röjas för obehöriga. Tjänsten innehar en särskild framtagen mall som kallas i de flesta regioner Undantag för direktåtkomst med sökord som ’Våld i nära relationer/våldsutsatthet’, ’tredje person’ eller orosanmälan. En mall som per automatik undantas från att den visas via journal via nätet. I fall det handlar om att större delar av journalen eller i sin helhet ska undantas finns möjlighet till försegling (i vissa regioner kallat för blockering eller spärr) som gör att ingen uppgift från journalen visas. Kopplat till det ska även tas ställning till om även åtkomst till 1177/mina vårdkontakter ska begränsas/förseglas.

Den 16 oktober 2019 har det varit en konferens med alla barnskyddsteam i Sverige med temat Journal via nätet, Far barn illa av tjänsten? där erfarenheter har samlats in.

Presentationen som visades finns att ladda ner:

Journal via nätet. Far utsatta barn illa av tjänsten?


access_time 2019-11-25 20:34:38