Delföreningen BSFI internat Vrångö

Datum: 2024-09-19 - 2024-09-20


Save the date! Mer info kommer.

 

Sammanfattning av fjolårets Internat ur nyhetsbrev nr 1 2024:

BSFI internat Vrångö 2023
Internatet på Vrångö år 2023 samlade 18 entusiastiska deltagare i Göteborgs
skärgård. Platsen och boendet på Kajkanten överträffade förväntningarna.
Programmet inleddes med praktisk information och presentation av deltagarna samt
en kort diskussion om hur arbetet med barn som far illa ser ut på deras kliniker eller
hemorter. Därefter delades deltagarna upp i grupper för olika ämnen relaterade till
barnmisshandel och omhändertagande.
Första dagen ägnades åt gruppdiskussioner om olika ämnen som
spädbarnsmisshandel, frakturer, sexuella övergrepp och misstankar om
könsstympning. Diskussionerna fokuserade på behov, brister och befintliga resurser
inom varje område.
På kvällen hölls en session om hur föreningen kunde bli mer interaktiv och stödja
sina medlemmar, med förslag som lunchföreläsningar och förbättringar på hemsidan.
Deltagarna fick även tid att njuta av ön och havet.
På fredagen fortsatte programmet med en föreläsning om barnmisshandel genom
förfalskning av symtom, följt av gruppdiskussioner och sammanfattning i stor grupp.
Efter lunchen hölls utvärderingar och diskussioner om mål och tankar för kommande
internat.
Sammanfattningsvis var internatet på Vrångö 2023 en givande och engagerande
möjlighet för deltagarna att lära sig mer om barnmisshandel och omhändertagande
samt att utbyta erfarenheter och idéer för framtida arbete inom området. Vi ser
framemot nästa internat i september 2024.

announcement Nyheter

event Kalender