Vårdprogram

Relevanta vårdprogram från olika verksamheter inom hälso- och sjukvården i Sverige kommer att länkas till denna sida.

Styrelsen granskar innehåll innan vi publicerar länkar. Styrelsen ansvarar inte för uppdateringar och eventuella fel.

Vårdprogram/PM/styrdokument från olika landsting/regioner:

Information på nätet:

Omsorgssvikt

http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Barn-som-far-illa/Fysiska-tecken-pa-forsummelseomsorgssvikt/

Barnmisshandel

http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=3623

Sexuella övergrepp

http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=4886

http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/506/nck-guide-for-omhandertagande-efter-sexuella-overgrepp-2008-rev2016.pdf

Barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser (Münchhausen syndrom by proxy)

http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Barn-som-far-illa/Barnmisshandel-genom-sjukvardsinsatser-Munchhausen-syndrom-by-proxy/

 

 


access_time 2018-02-14 14:47:34