Årsmöte delföreningen Barn som far illa 25/8

Datum: 2022-08-25


Den 25/8 16:00 är det årsmöte för delförningen barn som far illa.
Årsmötet är en del av internatet och är 16:00-16:30. Deltagande för röstberättigade medlemmar är även möjligt digitalt.

Gärna anmäla er på sekr.bsfi@barnlakarforeningen.se för att få länk till mötet samt dagordningen.