Att placera barn och hälsoundersökningar och Covid19

Publicerad
2020-04-15 15:55:45
Uppdaterad
2020-04-15 20:14:28
Skribent
Godfried

Covid-19 pandemi har blivit anledning till stora förändringar och påfrestningar i samhället. Barn och unga som redan har det svårt har större risk att bli fara illa när familjer isoleras. Sedan kan det vara att socialtjänsten behöver placera barn och ungdomar enligt LVU/SoL där det kan vara barn med Covid-19/förkylnings symtom.

Barnskyddsteam Skaraborgs sjukhus har en rutin/infobrev till socialtjänster för att få samarbete i frågor om placering (och hälsoundersökningar).

Det är fritt att anpassa och implementera i andra verksamheter och regioner.

Infobrev till socialtjänst_placera barn och Covid19

(inlägget kommer att ändras/uppdateras vid behov)

Senaste uppdatering 20200415

forum Kommentarer

Kommentera