Kallelse till årsmöte Delföreningen BSFI 27-28 september i Sundsvall

Publicerad
2018-06-28 10:30:26
Uppdaterad
2018-08-16 14:05:14
Skribent
Godfried

Detta året blir årsmöte inte på Sätra bruk i Skaraborg men samarrangeras med nationella möte barnahus och barnskyddsteam i Sundsvall.
Den 27 -28 september har Barnafrid organiserat dessa mötesdagar och BSFI delföreningens årsmöte sker också denna dagar.

Vi hoppas att kunna få ett bra deltagande på dagarna!

Anmälan sker via Barnafrid.

Vill man enbart delta på årsmöte, gärna kontakta styrelsen!