Barns journal via nätet

Publicerad
2017-03-15 09:32:23
Uppdaterad
2018-08-16 14:05:48
Skribent
Godfried

Delföreningen Barn som far illa jobbar tillsammans med utskott för Etik och barns rättigheter och BLF styrelsen för att E-journaler/journaler på nätet kommer att utvecklas och förbättras. Vår delförening jobbar fram för allt utifrån barn som far illa och att de inte far mera illa av vårdnadshavares tillgång till journaler, samt att minska risker för personal inom hälso- och sjukvård att bli drabbat negativ.

Läs gärna mer på BLF:

https://www.barnlakarforeningen.se/2017/03/13/barns-journal-via-natet/

Styrelsen delföreningen Barn som far illa,
genom Louise Laurell, Godfried van Agthoven