Möte om Forskningspolicy

Datum
2020-11-16

Hej,

 

Sveriges Läkarförbund har tagit fram en forskningspolicy och ni har haft möjligheter att lämna synpunkter under framtagandet av denna. Det är därför mycket roligt att vi nu kan presentera forskningspolicyn i sin finala form och samtidigt bjuda in er till en diskussion om hur vi vill att framtidens forskning ska bedrivas.

 

Mötet inleds med att utbildnings- och forskningsrådets ordförande Sofia Rydgren Stale kort kommer att berätta om forskningspolicyn. Därefter kommer Jenni Nordborg, regeringens Life Science samordnare samt chef för Life Science-kontoret, att ge sina reflektioner kring forskningens framtid. Till sist kommer även Ulrika Vestin, handläggare vid SKR, att ge oss sin syn på förbundets forskningspolicy. Vi avslutar mötet med att alla får möjlighet att ställa frågor till de inbjudna talarna.

 

Mötet kommer att hållas digitalt måndagen 16 november kl 16-18. Sprid gärna inbjudan i er förening.

 

Varmt välkommen!

 

 

Sofia Rydgren Stale

 

Andre vice ordförande samt ordförande i utbildnings- och forskningsrådet

Sveriges Läkarförbund

 

 

Teams inbjudan

 

 

event Kalender