Nyhetsbrev 2 – 2024

Nyhetsbrev 2 – 2024

BLF’s delförening för Barn som far illa
bsfi.barnlakarforeningen.se
Delföreningen Barn som far illa medlemsbrev

Ordföranden har ordet.
Många av er kanske har växlat över till sommartankar och lämnar nu beslut och möten till efter sommaren!
Delföreningen vill bara uppmärksamma er på ett par saker innan ni checkar ut:

  • The international society for the prevention of child abuse and neglect. ISPCAN (Home – ISPCAN) har årets konferens i Uppsala. 18-21 augusti ses vi där!
  • Anmäl er till delföreningens Hösterinternat på Vrångö 19-20 September. Se info nedan!
  • Barnafrid söker deltagare till pilotkurs sommaren 2024! (se info nedan)

Vänligen
Stefan Rune
Ordförande Delförningen Barn som Far illa
ordforande.bsfi@barnlakarforeningen.se

Välkommen på höstinternat för medlemmar i Delföreningen Barn som far illa!

I mån av plats är även du som adjungerad medlem välkommen.
Den 19–20 september 2024 på Kajkanten på Vrångö, Göteborg.
Vi väljer att återkomma till detta underbara ställe vid havsbandet i Göteborgs skärgård. På kvällen dukas det upp med härlig Skaldjursbuffé.

Vi börjar med lunch kl 12.00- 13.00 på Hamnkrogen Lotsen på torsdagen 19 september och avslutar vid 14.30-tiden på fredagen 20 september.

Program torsdag 19 september 13.30- 17.00

  1. Gå igenom våra Checklistor:

Att diskutera dessa utifrån lärorika patientfall och se över hur man bäst använder dessa och se över vad behöver korrigeras. OBS!  Att man försöker ta med fall från varje ort.

  1. Gå igenom ST-utbildningen i ämnet Barn som far illa. Hur genomförs detta på de olika utbildningsorterna i landet. Här kan vi delge varandra bra uppslag för undervisning och fördjupning sig i ämnet.

Sedan dags för bastubad i havet innan middag kl.19.00 på Hamnkrogen lotsen.

Program fredag 20 september 8.30- 14.30
(inkl. lunch 12.00 – 13.00 på Hamnkrogen Lotsen)

  1. Jobba vidare med Fabricerad sjukdom/ Barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser. Arbeta fram handläggningsplan för dessa fall. (med inspiration från RCPCH UK ny Guidlance för PP/FFS)
  2. Barn med funktionsnedsättning och våldsutsatthet – Senaste rapporten- Beata kan återkoppla, Hur prata man med barn – bild stöd
  3. Övriga frågor.

Anmäl senast 14 juni till johanna.rantfors@vgregion.se med fakturaadress samt särskilda kostönskemål.
Kostnad 2750 SEK/person ex moms (3220 SEK/person ink moms). Det innebär 2-3 personer per sjöbod.

Om du inte fått helt klart besked om du kan delta men jobbar på det så meddela det i så fall så vi vet hur många platser vi skall boka upp.

För att ta dig till Vrångö:
Hämta upp Appen ToGo i mobilen så kan se tider och köpa biljetter. Kostar endast 35 kr ut till Vrångö. Exakta tider går inte att få för september just nu.
Förslag på resa till Vrångö: Spårvagn 11 från Centralen till Saltholmen för båtavgång linje 281 från Saltholmens brygga, läge C3 till Vrångö (Spårvagn Linje 11 tar ca 35 min från centralstationen till Saltholmen).
Från Vrångö går en båt ca 15.00 och byte till buss 114 vid Saltholmen går till Brunnsparken, gå 500 m till Centralen, är där strax efter 16.00.

Barnafrid söker deltagare till pilotkurs sommaren 2024!

Vill du som barnläkare bidra till en förbättrad dokumentation och kodning av barnmisshandel och försummelse? Barnafrid, nationellt centrum för kunskap om våld mot barn och unga, deltar i ett EU-projekt som hanterar de utmaningar som finns kring denna fråga.

Projektet har tagit fram en webbaserad kurs ”Barnskydd inom hälso- och sjukvården: kunskapsbas och dokumentation”.  Kursen omfattar de metoder för att registrera barnmisshandel som kommer vara del av ICD 11(International Classification of Diseases upplaga 11). Nu söker Barnafrid deltagare till ett pilottest av den svenska versionen av kursen.

Kursen är för närvarande uppbyggd av fem moduler och 19 delar. Ämnena omfattar nyanser i kodning av barnmisshandel, juridiska grunder och strategier för att involvera barn och föräldrar i medicinska beslut. Kursen omfattar även träning av praktiska färdigheter i form av fallstudier. Pilottestet kommer att vara en viktig del av utvärderingen inför kursens färdigställande och lansering.

Att delta i piloten är gratis och det går att testa enstaka eller flera delar av kursen. Testperioden startar den 14 juni och avslutas den 31 augusti.

Är du intresserad av att delta så mejla Emilia Holmbom Strid på Barnafrid för ytterligare information om anmälan och registrering.

Vill du ändra hur du tar emot dessa meddelanden?
Du kan uppdatera dina inställningar eller avprenumerera från listan.

label Medlemsinfo , nyhetsbrev


Publicerad
2024-06-14 av Godfried