Styrelse

2016/2017

Ordföranden Gabriel Otterman (Uppsala)

Peter Wide (Östergötland)

Sekreterare Godfried van Agthoven (Västra Götaland)
Kassör Louise Laurell (Skåne)
Vetenskaplig sekreterare Steven Lucas (Uppsala)
Ledamöter Per Borgström (Stockholm)

Johanna Räntfors (Västra Götaland)

Sara Steinwall Larsen (Jönköping)

Beata Skanse (Skåne)

Åsa Kastbom (Östergötland)

BLU representant Erik Rejnevik (Västerbotten)

2015 / 2016

 Ordföranden Gabriel Otterman (Uppsala)
Marie Köhler (Region Skåne)
 Sekreterare Peter Wide (Östergötland)
 Kassör Louise Laurell (Region Skåne)
 Vetenskaplig sekreterare: Steven Lucas (Uppsala)
 Ledamöter Per Borgström (Stockholm)
Sara Steinwall Larsen (Jönköping)
Godfried van Agthoven (Västra Götaland)
Beata Skanse (Region Skåne)
Johanna Räntfors (Västra Götaland)
 Representant för BLU: Erik Rejnevik (Västerbottens län)

 


access_time 2016-09-22 22:08:30