Kallelse till årsmöte 27 september 2018

Datum
2018-09-27 - 2018-09-28

Detta året blir årsmöte inte på Sätra bruk i Skaraborg men samarrangeras med nationella möte barnahus och barnskyddsteam i Sundsvall.
Den 27 -28 september har Barnafrid organiserat dessa mötesdagar och BSFI delföreningens årsmöte sker också denna dagar.

Vi hoppas att kunna få ett bra deltagande på dagarna!